Juvenes självbetjäningskassor

Juvenes tog i bruk Winpos självbetjäningskassor i sina två campusrestauranger i Uleåborg i augusti. Restaurant Napa och Foobar har dagligen upp till 2500 lunchgäster. Restaurangerna har i bruk sju självbetjäningskassor.

Med hjälp av självbetjäningspunkterna strävar vi till en bättre hantering av stora volymer och en effektivisering av betjäningen, Piloten har gått bra och vi kommer att ta i bruk självbetjäningskassor även i våra övriga restauranger.

Självbetjäningskassorna har tagits emot mycket bra.
Studerandena har gett mestadels positiv feedback och de har ivrigt tagit i bruk självbetjäningspunkterna.

– Vi har haft självbetjäningskassorna i ca två månader. Under denna tid har vi följt upp deras användningsgrad genom att på plats iaktta köbildningen till de olika kassapunkterna samt genom att granska kvittomängden per restaurang och kassaterminal. I Restaurant Napa betalar ca 70 % av matgästerna sin lunch vid självbetjäningskassorna och i Restaurant Foobar använder sig upp till 90 % av gästerna av självbetjäning, konstaterar Fanni.

Tuudo identifierar studerandena.

Vid självbetjäningskassorna identifieras studerandena med hjälp av studerandeappen Tuudo. – Samarbetet mellan Winpos och Tuudo löpte utmärkt gällande såväl den tekniska aspekten som själva samarbetet, berättar Winpos försäljningschef Jouni Mäkynen. Också Fanni Kempas är nöjd:

 – Projektet har löpt väldigt väl med både Winpos och Tuudo. De har reagerat snabbt på tekniska utmaningar och behövliga ändringar.

Själbetjäningskassorna är enkla att använda. Studeranden startar Tuudo-appen, skannar sin Tuudo QR-kod, väljer ett lunchalternativ och betalar med kort sin lunch till studerandepris.

Även gäster och personal har tillgång till självbetjäningskassorna. Dessa kan då välja önskade produkter och betala sina inköp utan någon separat identifiering.

Förutom Tuudo-samarbetet har Winpos utvecklat en MobilePay&Frank-studerandeidentifieringsfunktion, som på motsvarande sätt identifierar studerandens digitala Frank-studerandekort. Betalningen sker då med MobilePay-appen.

-Vid årsskiftet kommer dessutom ett mobilt PIVO-studerandekort som är utarbetat i samarbete med Andelsbanken, berättar Mäkynen.

Multikanalsstrategier syns allt tydligare i Winpos kassasystemslösningar

Fanni och Jouni tror att självbetjäningskassor kommer att bli allt vanligare i lunchrestauranger och att kundbetjäningen kommer att förflyttas från kassapunkten till kunderna. Förhandsbetalning och -beställning blir också allt vanligare och utgör således framtida steg för Juvenes.

– Idag kan det komma beställningar till restaurangen från flera olika system, såsom Wolt. Restaurangen kan också ha en egen app för förhandsbeställningar samt en självbetjäningskassa. Dessutom tar servitörerna ofta emot beställningar med s.k. servitörterminaler. Vi har utvecklat och kommer att fortsätta utveckla olika beställningssystem och -displayer, köksdisplayer osv. Som kassasystemsleverantör har vi som målsättning att förbättra och snabba upp restaurangernas betjäning samt underlätta deras dagliga rutiner och på så sätt öka våra kunders omsättning.

Winpos använder cookies för att tillhandahålla webbplatsfunktionalitet och förbättra din upplevelse. Genom att använda vår hemsida godkänner du detta. Läs mer på vår informationssäkerhetssida